TĚHOTENSKÉ & PÁROVÉ
1-1,5 hodiny focení v ateliéru nebo exteriéru
10 upravených fotografií v elektronické podob
ě
1 koláž (sestava z 3-9 upravených fotek)
černobílé provedení u všech vybraných fotografií (včetně koláže)
bonusové p
řekvapení
2100 K
č
                                       
TISK
Balíček je mo
žné rozšířit o tištěnou verzi fotografií:
2
50 Kč / 10 ks fotografií ve formátu 13x19 cm
fotografie zasílám v dárkové krabi
čce, poštovné a balné 100 Kč
(osobní p
řevzetí fotografií je zdarma)
                                                                                          
OSTATNÍ SLU
ŽBY
Ka
ždá další upravená fotografie 100,-
Ka
ždá další koláž (z upravených fotografií) 100,-
CD s vypálenými fotografiemi (osobní p
řevzetí) 50,-
CD s vypálenými fotografiemi zaslané po
štou 100,-
Dárkový poukaz zaslaný po
štou 100,-

DAL
ŠÍ INFORMACE
Doprava do 10 km od Zdib zdarma, dal
ší cestovní náklady 5 Kč/km.
Neupravené fotografie neposkytuji!
Náhledy fotografií zasílám do 2 týdn
ů.
Z náhled
ů si sami vyberete fotografie k úpravě (nebo to můžete nechat na měJ)
Neupravené náhledy fotografií slou
ží pouze k vašemu výběru a nesmí být nijak použity nebo zveřejněny.
Upravené fotografie zasílám do 3 týdn
ů od obdržení vašeho výběru. Vyhrazuji si právo tuto lhůtu v případě potřeby prodloužit.
Upravené fotografie budou nahrány na datové úlo
žiště, odkud si je stáhnete a kde budou zálohované po dobu jednoho roku.
Platbu si účtuji v den obdr
žení vašeho výběru fotografií k úpravě.
Doba focení u jednotlivých balíčk
ů je pouze orientační a závisí na náladě dětí, počasí, případné změny lokality atd., počítejte prosím raději s časovou rezervou.
Lokalitu pro focení vybírám dle ro
čního období, počasí, i podle vašeho přání, v případě velmi špatného počasí si domluvíme náhradní termín.
Ceník je platný od 1. 6. 2022.
Nejsem plátce DPH.

© 2017 - Tee Pee Photography